લીંબડી કેળવણી મંડળના દાતાઓના પેજ પર આપનું સ્વાગત છે

# ડોનરનું નામ રકમ શહેર #
1 મા.મંત્રી શ્રી કીરીટસિંહ રાણા સાહેબ રૂ 51,00,000 ભલગામડા View Detail
2 શ્રી પ્રવિણભાઈ ગણભીરચંદભાઈ શાહ રૂ 25,00,000 મુંબઇ View Detail
3 શ્રી બાબુભાઈ જીનવાલા રૂ 15,00,000 લીંબડી View Detail
4 શ્રીમતી ધીરજબેન નંદલાલ ગાંડાલાલ શાહ રૂ 15,00,000 મુંબઈ View Detail
5 શ્રી આનંદરાય શિવલાલ દવે હાઈસ્કૂલ-શીયાણી રૂ 11,00,000 સુરત View Detail
6 શ્રી જગદીશભાઈ ત્રિવેદી રૂ 10,00,000 લીંબડી View Detail
7 શ્રી સુરેશભાઈ હિંમતલાલ કસ્તુરચંદ મણિયાર રૂ 5,00,000 મુંબઈ View Detail
8 શ્રી ક્રિષ્નસિંહ રાણા પ્રમુખશ્રી લીંબડી તાલુકા પંચાયત રૂ 3,50,000 ભલગામડા View Detail
9 શ્રી એમ.એમ.મકવાણા સાહેબ રૂ 3,50,000 લીંબડી View Detail
10 શ્રીમતી Dr. જયોતિબેન જયંતભાઈ શાહ હસ્તે તેમના સુપુત્ર Dr.અજયભાઈ & રાજીવભાઈ રૂ 3,00,000 મુંબઈ View Detail
11 શ્રીમતી ભારતીબેન કિરીટભાઈ વ્રજલાલ શેઠ રૂ 3,00,000 મુંબઈ View Detail
12 કુમારી પૂજા અતુલ શાહ હસ્તે કાંતાબેન જમનાદાસ દીપચંદ શાહ રૂ 3,00,000 મુંબઈ View Detail
13 શ્રીમતી ઉર્મિલાબેન નગીનદાસ શેઠ જામનગરવાળા રૂ 3,00,000 મુંબઈ View Detail
14 માતૃશ્રી અજવાળીબેન હરિલાલ વોરા (શીયાણી) હસ્તે ઉષાબેન ચંપકલાલ વોરા,નયનાબેન પ્રવિણકાન્ત વોરા પરીવાર,પ્રાણલાલભાઈ ,Dr.નગીનદાસ,નીરૂબેન,સરલાબેન રૂ 3,00,000 શીયાળી View Detail
15 પુ.પિતાશ્રી વાસુદેવ હરીશંકર દવે તથા માતૃશ્રી ઉમિયાબેન વાસુદેવ દવેની સ્મૃતિમાં,હ.એડવોકેટ જિતેન્દ્ર વાસુદેવ દવે હાલ રૂ 3,00,000 મુંબઈ View Detail
16 શ્રીમતી જયશ્રી જિતેન્દ્ર દવે (B.A.ફીલોસોફી) હ.એડવોકેટ જિતેન્દ્ર વાસુદેવ દવે રૂ 3,00,000 મુંબઈ View Detail
17 શ્રી કિશોરભાઈ ગુલાબભાઈ દેસાઈ રૂ 2,50,000 મુંબઈ View Detail
18 શ્રીમતી સુધાબેન હસમુખલાલ પરીખ રૂ 2,50,000 મુંબઈ View Detail
19 શ્રીમતી શાંતાબેન ચંદુલાલ સંઘવી રૂ 2,50,000 મુંબઈ View Detail
20 શ્રી રમેશભાઈ ઓધવજીભાઈ પટેલ(ઘનશ્યામભાઈ માસ્તર) રૂ 2,50,000 લીંબડી View Detail
21 સ્વ.મીનાબેન પ્રવિણભાઈ આદેશરા (પૂર્વ કર્મચારી) રૂ 2,50,000 લીંબડી View Detail
22 ડો.એસ.જી.પુરોહીત (પ્રિન્સીપાલ લીંબડી કોલેજ) રૂ 2,50,000 લીંબડી View Detail
23 ડો.સી.બી.જાડેજા (પ્રોફેસર લીંબડી કોલેજ) રૂ 2,50,000 લીંબડી View Detail
24 ડો.ડી.એમ.પરમાર (પ્રોફેસર લીંબડી કોલેજ) રૂ 2,50,000 લીંબડી View Detail
25 શ્રી મનુભાઈ ડી.જોગરાણા (આચાર્ય સર જે.હાઈસ્કૂલ) રૂ 2,50,000 લીંબડી View Detail
26 શ્રીમતી ગીતાબેન આર.પરમાર (યુ.એસ.એ.) હ. અલ્કાબેન પઢિયાર રૂ 2,50,000 લીંબડી View Detail
27 શ્રી ઉજમશીભાઈ ખાંદલા (એન્જીનીયર) રૂ 2,50,000 અમદાવાદ View Detail
28 શ્રી શંકરભાઈ આર. દલવાડી (પૂર્વ ચેરમેન હેન્લુમ અને હસ્તકલા બોર્ડ વિકાસ ગાંધીનગર) રૂ 2,50,000 લીંબડી View Detail
29 શ્રી બાબાભાઈ ભરવાડ (ચેરમેન દૂધ સાગર ડેરી સુ.નગર) રૂ 2,50,000 લીંબડી View Detail
30 શ્રી જે.ડી. ઝાલા (પૂર્વ પ્રોફેસર) લીંબડી કોલેજ રૂ 2,50,000 લીંબડી View Detail
31 શ્રીમતી ઈન્દુાબા જે.ઝાલા (પૂર્વ પ્રોફેસર) લીંબડી કોલેજ રૂ 2,50,000 લીંબડી View Detail
32 શ્રી રાજુભાઈ નંદલાલભાઈ શાહ (યુ.એસ.એ.) પૂર્વ ધારાસભ્ય નંદલાલભાઈના પુત્ર રૂ 2,50,000 યુ.એસ.એ View Detail
33 શ્રી હેતુભા અનવરસિંહ જાડેજા (સંભવનાથ પ્રેટોલપંપ)-લીંબડી રૂ 2,50,000 લીંબડી View Detail
34 ડો.અતુલભાઈ મોડેસરા (ભૂજ) પૂર્વ શિક્ષક અમૃતભાઈ મોડેસરાના પુત્ર રૂ 2,50,000 ભૂજ View Detail
35 શ્રી હઠીસિંહ એસ.ગોહીલ (આચાર્ય સી.સી.હાઈસ્કૂલ) રૂ 2,50,000 પાણશીણા View Detail
36 શ્રી ભરતભાઈ બી.લાદોલા (નિધી એજન્સી) લીંબડી રૂ 2,50,000 લીંબડી View Detail
37 શ્રી લાલજીભાઈ મેર (પુર્વ ધારાસભ્ય-ધંધુકા) રૂ 2,50,000 ધંધુકા View Detail
38 શ્રીમતી સુધાબેન સુરેશચંદ્ર અમુલખ મણિયાર રૂ 2,00,000 મુંબઈ View Detail
39 માતૃશ્રી જયાલક્ષ્મી છબીલદાસ શાહ(ગેડીવાલા) રૂ 1,50,000 મુંબઈ View Detail
40 શ્રીમતી બેલાબેન કે.વ્યાસ શિક્ષિકા એન.એમ.હાઈસ્કૂલ (પ્રમુખશ્રી લીંબડી નગરપાલીકા) રૂ 1,50,000 લીંબડી View Detail
41 શ્રી દાઉદીસાહેબ (પૂર્વએન્જીનીયર જી.ઈ.બી.) રૂ 1,50,000 લીંબડી View Detail
42 શ્રીમતી અલ્કાબેન આર.પઢિયાર (શિક્ષકા જી.એસ.કુમાર વિધાલય) રૂ 1,50,000 લીંબડી View Detail
43 શ્રી બી.બી.વાઢેર – સુરેન્દ્રનગર રૂ 1,25,000 સુરેન્દ્રનગર View Detail
44 ડો.કે.આર. રાવ (પ્રોફેસર લીંબડી કોલેજ) રૂ 1,23,000 લીંબડી View Detail
45 શ્રી નરેન્દ્રભાઈ રતિલાલ શાહ રૂ 1,00,000 લીંબડી View Detail
46 શ્રી નરેન્દ્રભાઈ એસ.દવે ( પૂર્વ કર્મચારી જી.એસ.) રૂ 1,00,000 અમદાવાદ View Detail
47 શ્રી એમ.ડી.મહેતા (પ્રોફેસર લીંબડી કોલેજ) રૂ 1,00,000 લીંબડી View Detail
48 શ્રી મહેશભાઈ જે ત્રિવેદી (પૂર્વ કર્મચારી જી.એસ લીંબડી) રૂ 1,00,000 લીંબડી View Detail

 

You are currently at Page: 1