શ્રીમતી એ.આર.એસ. સખીદા આર્ટસ એન્ડ શ્રી સી.સી.ગેડીવાલા કોર્મસ તથા શ્રી સી.સી.શાહ હોમસાયન્સ કોલેજ—લીંબડી. પેજ પર આપનું સ્વાગત છે

શ્રીમતી એ.આર.એસ. સખીદા આર્ટસ એન્ડ શ્રી સી.સી.ગેડીવાલા કોર્મસ તથા શ્રી સી.સી.શાહ હોમસાયન્સ કોલેજ—લીંબડી.

(02753)260025

મિલ રોડ, લીંબડી


School Staff

1) ડો. એસ જી પુરોહિત

BA. MA. M.Phil, P.hd - Principal

drsgpurohit@gmail.com

કોલેજને બેસ્ટ NSS યુનિટનો રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર મહામહિમ રાષ્ટ્રપતિશ્રી રામનાથ કોવિંદજીના હસ્તે પ્રિન્સિપાલ ડૉ.એસ.જી.પુરોહિતને એનાયત કરવામાં આવ્યો.વર્ષ(2017-2018)

2) વષૉબેન પી. જોબનપુત્રા

BA. MA. - Professor

jobanputravarsha@gmail.com

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના HSC વિભાગના બોર્ડ મેમ્બર

4) ઉષાબેન એન.પટેલ

BA. MA. - Professor

ushabenpatel7777@gmail.com

ગૃહ વિજ્ઞાન સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી ભાવનગર યુનિ.માં પરીક્ષક. CLAT પરીક્ષા પાસ કરી.

5) ડો દલપત એ ચાવડા

BA. MA. P.hd (Doctorate) - Professor

drdachavda9@gmail.com

ગુજરાતી અધ્યાપક સંઘ કારોબારી સભ્યગુજરાતી અભ્યાસ સમિતિ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી રાજકોટ અધર ધેન ચેરમેન

6) ભારતીબેન ડી. પટેલ

BA. MA. M.Phil. - Professor

bhartipatel0105@gmail.com

8) ડૉ. સી.બી.જાડેજા

BA. MA. M.Phil, P.hd (Doctorate) - Professor

cbjadeja1970@gmail.com

"KSKV કચ્છ યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર 4 જાન્યુઆરી 2016 થી 3 જાન્યુઆરી 2019"

10) ડૉ. કે.આર.રાવ

B.Sc M.Sc P.hd (Doctorate) - Professor

krrao7864@gmail.com

ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટીમાં 01-01-2016 થી 26-06-2019 સુધી રજીસ્ટ્રાર, મધ્યાહન ભોજન કાર્યક્રમમાં પોષણ નિષ્ણાત, ગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા નિગમ લિમિટેડ ગાંધીનગર.

11) ડો કિશોર વી ભેસાણીયા

B.Com ,M.Com ,P.hd (Doctorate) - Professor

kishor_bhesaniya@yahoo.com

૧) બેસ્ટ એનએસએસ એવોર્ડ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી રાજકોટ ૨)બેસ્ટ એનએસએસ એવોર્ડ ગુજરાત સરકાર ૩) રાષ્ટ્રપતિ મહામહીન શ્રી રામનાથ કોવિદ દ્વારા નેશનલ એનએસએસ એવોર્ડ૪) સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી કોમર્સ અધર ઘેન ચેરમેન

12) ડૉ. વી.એ.પરમાર

BA MA P.hd (Doctorate) - Professor

Vipulaparmarpti@gmail.com

ડૉ. લેફ્ટનન્ટ.વી. એ.પરમાર(D.P.E.) Department of physical educationB.P.E / B.P.ED / M.P.ED / PHD / SLET(NCC OFFICER) 26 battalion Surendranagar( લેફ્ટનન્ટ માટેની ટ્રેનિંગ લીધી જે નાગપુર મુકામે ત્રણ મહિનાની હતી ) 

13) ડૉ. એ.એન.મકવાણા

B.Com M.Com P.hd (Doctorate) - Assistant Professor

anrajmak@gmail.com

Ph D, MCOM, BCOM, DCS

14) ડૉ. લગધીરસિંહ કનકસિંહ રાણા

BA MA M.Phil, P.hd (Doctorate) - Assistant Professor

lagdhir89@gmail.com

15) અરવિંદભાઇ જે. મકવાણા

B.Com M.Com - Computer programmer

arvindjmakwana@gmail.com

16) શાંતાબેન ડી. મકવાણા

B.Sc. M.Sc - Lab Assistant

shantamakwana67@gmail.com

17) પાર્થ ડી.શાહ

BCA MCA - Junior Clerk

parthshah080@gmail.com