લીંબડી કેળવણી મંડળમાં આપનું સ્વાગત છે

અમારો ટૂંકો પરિચય

લીંબડી કેળવણી મંડળ બિન-લાભકારી સંસ્થા છે

પ્રારંભિક પરિચય લીંબડી કેળવણી મંડળ - લીંબડી. આઝાદીનાં ૧૨ વર્ષ પછીના ટૂંકાયાળમાં લીંબડી જેવા પંથકમાં શિક્ષણના વિકાસને લઈને શિક્ષણની ચિંતા કરતા લીંબડીનાં શ્રેષ્ઠીવર્યો અને આગેવાનોએ સરકારની નીતિને સ્વીકારી. આ વિસ્તારનાં બાળકોનાં બાલમંદિરથી કોલેજ સુધીના શિક્ષણને બિલકુલ સામાન્ય ખર્ચથી મેળવી શકે તે માટે લીંબડી કેળવણી મંડળની સ્થાપના વર્ષ ૧૯૫૯ માં કરી. સ્થાપના કરીને તેમનું જતન કરનાર મહાનુભવો આજે આપણી વચ્ચે નથી, પણ તેમના નામો સુવર્ણ અક્ષરે લખી શકાય.

વધુ વાંચો

Our Mission

।। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय।।
અર્થાત્
ज्ञान के द्वारा दान और जन रक्षण ।
અર્થાત્
જ્ઞાન દ્વારા ચેરિટી અને જાહેર રક્ષણ.
અર્થાત્
Charity and public protection through the knowledge.

સ્થાપના વર્ષ
કુલ વિદ્યાર્થીઓએ અભ્યાસ કર્યો

લીંબડી કેળવણી મંડળની સ્થાપના કરીને તેમનું જતન કરનાર મહાનુભવો.

 

Thumbnail

શ્રી ચિમનભાઈ ચકુભાઈ શાહ

(બંધારણ સભાનાં સભ્ય)

Thumbnail

શ્રી રસીકભાઇ પરીખ

(ગૃહમંત્રી)

Thumbnail

શ્રી ભાઈકાકા

(આઝાદીના લડવૈયા)

Thumbnail

શ્રી ગિજુભાઈ શુક્લ

(ઉદ્યોગપતિ)

Thumbnail

શ્રી નિરંજનભાઈ શાહ

(શ્રેષ્ઠી)

Thumbnail

શ્રી નંદલાલભાઈ શાહ

(પૂર્વ ધારાસભ્ય )

Thumbnail

ચીમનભાઇ સંઘવી

(શ્રેષ્ઠી)

તમે અમને બાળકોના શિક્ષણ માટે દાન કરી શકો છો.

દાન કરો

Get in touch

Prakashbhai Soni

સહમંત્રીશ્રી,

Contact Infomation

સર-જે હાઈસ્કૂલ બિલ્ડીંગ, તપસ્વી ચોક,
લીંબડી - 363421,
જિ: સુરેન્દ્રનગર.
ગુજરાત, ભારત

9825215092

limbdieducationsociety59@gmail.com