લીંબડી કેળવણી મંડળના દાતાઓના વિગતવાર પૃષ્ઠ પેજ પર આપનું સ્વાગત છે

શ્રી/શ્રીમાન/શ્રીમતિ: શ્રી મહેશભાઈ જે ત્રિવેદી (પૂર્વ કર્મચારી જી.એસ લીંબડી)

લીંબડી

Donated : 1,00,000 /-